השכרת מיכל גז הליום כולל ווסת 1 קוב או 2 קוב

1 קוב מספיק לכ80 בלונים