תוכנית ייחודית לחג החנוכה

3 רמות..

משחק קליקרים חווייתי לכבוד חג החנוכה! 

מובנה ומוכן ל-3 רמות תוכן, המשלב בתוכו את הלכות חג החנוכה, ניסי החג, משימות למורים והתלמידים והכל בצורה חוייתית שלא תשכח!