סדנת בלונים

סדנת בלונים! 

הסדנה מתחילה בהופעה של מגוון בלוני צורה בה יהנו הילדים ויראו במוחש מה ניתן לעשות עם הבלונים...

לאחר מכן נתחיל שלב אחרי שלב בלימוד ובקיפול הבלונים עד שיגלו שהם בעצמם מכינים מגוון בלוני צורה!

הילדים יצאו מאושרים לבית עם מגוון רב של בלוני צורה שהכינו במו ידם!!!